BẢNG GIÁ GEM RIVERSIDE

 

Cập nhật bảng gía mới nhất

CĂN 1 PHÒNG NGỦ

  • Căn 1 phòng ngủ 49m2 –
  • Căn 1 phòng ngủ 54m2 –

CĂN 2 PHÒNG NGỦ

  • Căn 2 phòng ngủ 71m2 –
  • Căn 2 phòng ngủ 76m2 –
  • Căn 2 phòng ngủ 79m2 –
  • Căn 2 phòng ngủ 80m2 –
  • Căn 2 phòng ngủ 81m2 –
  • Căn 2 phòng ngủ 85m2 –

CĂN 3 PHÒNG NGỦ

  • Căn 3 phòng ngủ 94m2 –
  • Căn 3 phòng ngủ 95m2 –

 

BẢNG GIÁ
5 (100%) 5 votes